كل عناوين نوشته هاي دانشجو

دانشجو
[ شناسنامه ]
پاورپوينت تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال ...... يكشنبه 97/8/20
پاورپوينت ورزش همگاني چيست؟ ...... يكشنبه 97/8/20
پاورپوينت معجزه پليمر براي هزاره جديد ...... يكشنبه 97/8/20
روش تحقيق كامل پانل ديتا (داده هاي تابلويي) ...... يكشنبه 97/8/20
بهره برداري بهينه از باتري ها در ريزشبکه + کدنويسي در متلب ...... يكشنبه 97/8/20
جزوه شيمي معدني ...... يكشنبه 97/8/20
تحقيق پهنه بندي خصوصيات فيزيکي و شيميايي و عناصر کم مصرف در خاک ...... يكشنبه 97/8/20
پاورپوينت جزوه درس شيوه ارائه مطالب علمي و فني(آموزش تدريس مطالب ...... شنبه 97/8/19
پاورپوينت استراتژيهاي قيمت گذاري ...... شنبه 97/8/19
پاورپوينت تفکر سناريويي؛ ابزار يادگيري، ادراک و تصميم سازي در سا ...... شنبه 97/8/19
پاورپوينت تفويض اختيار و عدم تمرکز در سازمانها ...... شنبه 97/8/19
پاورپوينت سازمان ها و ادارات مجازي ...... شنبه 97/8/19
پاورپوينت انواع خونريزيهاي بدن ...... شنبه 97/8/19
پاورپوينت ابعاد و اندازه هاي مجموعه هاي آبي ...... شنبه 97/8/19
فايل 3d max سبزه ميدان (ميدان آزادي) قزوين ...... شنبه 97/8/12
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها